Martins rengöringsskola

Martin har en sida om cykling. Besök den gärna. länk här
Här kommer ett utdrag därifrån:

Rengöring av racer!

Ju lättare och mer sofistikerad
en cykel är, desto mer kostar den. Ofta håller den
bättre än billigare cyklar. Av det skälet borde
kanske de billigaste cyklarna behöva ett större underhåll.
Å andra sidan behöver alla cyklar underhåll,
förr eller senare.

Att kunna utföra underhåll och reparationer själv sparar pengar på många
sätt. Nedan följer en workshop som säkert kan
kompletteras med fler tips. Maila gärna synpunkter.

Regelbundet underhåll
medför att problem kan upptäckas på ett tidigt
stadium och det blir då lättare att beställa
reservdelar i god tid innan cykeln i värsta fall blir obrukbar.

Vad är då regelbundet
underhåll? Här finns många skolor och tyckare.
För mig personligen är en ren cykel trevligare att
träna på, men det är så jag ser på
saken. Det finns många som inte tycker det är så
viktigt och som tränar mer än jag. Var och en får
välja det som passar bäst för henne/honom. Vad
jag beskriver här kan säkert uppfattas som pretentiöst
av många som inte tycker att man ska ens ta av hjulen vid
punktering. Men jag vet att det finns andra som anser att jag
håller en lägstanivå. Och så är det:
inga komponenttillverkare anger ett fullständigt underhållsprogram,
så alla experimenterar utifrån sin tekniska, ekonomiska
och flitbaserade nivå.

En sak är säker – spolande med vattenslang i vilken
form som helst förekommer ALDRIG på min cykel. Det
räcker med det regn som den får utstå. Dessutom
innebär nedanstående tips att rengöringen kan
utföras i en studentlya utan större problem – en modell
som kanske kan passa de flesta?

Rengöringsprodukter

Man behöver definitivt inte köpa alla cykelvårdsprodukter
som finns på marknaden.

Jag är av uppfattningen att olja ska med oljebaserade lösningsmedel
fördrivas. Det går bra med olika lutderivat och citronsyror
mm också, men att lösa upp olja till en form som kan
spolas av med vatten verkar inte vettigt. Alltså – oljebaserade
lösningsmedel till drivlinan – vattenbaserade till övrigt.

Jag håller mig oftast bara till detta, och det ger ett
fantastiskt resultat med minimal ansträngning:

Yes, Finish Line kedjeolja, Tändvätska, Lithiumfett,
Tvättburk för kedja.

Så var det det här med mekställ. Det är
säkert bra, men jag har inget mekställ utan hänger
upp cykeln i två slingor (av klättertyp – köp
på lösmeter i din Outdoorbutik!):

Har man inget lämpligt tak är visserligen ett mekställ
bra att ha. Har man ett bra tak tycker jag att det är bäst
att hänga cykeln.
Läs resten av denna artikel på Martin´s egen sida här