• Category Archives Mek
 • Martins rengöringsskola

  Martin har en sida om cykling. Besök den gärna. länk här
  Här kommer ett utdrag därifrån:

  Rengöring av racer!

  Ju lättare och mer sofistikerad
  en cykel är, desto mer kostar den. Ofta håller den
  bättre än billigare cyklar. Av det skälet borde
  kanske de billigaste cyklarna behöva ett större underhåll.
  Å andra sidan behöver alla cyklar underhåll,
  förr eller senare.

  Att kunna utföra underhåll och reparationer själv sparar pengar på många
  sätt. Nedan följer en workshop som säkert kan
  kompletteras med fler tips. Maila gärna synpunkter.

  Regelbundet underhåll
  medför att problem kan upptäckas på ett tidigt
  stadium och det blir då lättare att beställa
  reservdelar i god tid innan cykeln i värsta fall blir obrukbar.

  Vad är då regelbundet
  underhåll? Här finns många skolor och tyckare.
  För mig personligen är en ren cykel trevligare att
  träna på, men det är så jag ser på
  saken. Det finns många som inte tycker det är så
  viktigt och som tränar mer än jag. Var och en får
  välja det som passar bäst för henne/honom. Vad
  jag beskriver här kan säkert uppfattas som pretentiöst
  av många som inte tycker att man ska ens ta av hjulen vid
  punktering. Men jag vet att det finns andra som anser att jag
  håller en lägstanivå. Och så är det:
  inga komponenttillverkare anger ett fullständigt underhållsprogram,
  så alla experimenterar utifrån sin tekniska, ekonomiska
  och flitbaserade nivå.

  En sak är säker – spolande med vattenslang i vilken
  form som helst förekommer ALDRIG på min cykel. Det
  räcker med det regn som den får utstå. Dessutom
  innebär nedanstående tips att rengöringen kan
  utföras i en studentlya utan större problem – en modell
  som kanske kan passa de flesta?

  Rengöringsprodukter

  Man behöver definitivt inte köpa alla cykelvårdsprodukter
  som finns på marknaden.

  Jag är av uppfattningen att olja ska med oljebaserade lösningsmedel
  fördrivas. Det går bra med olika lutderivat och citronsyror
  mm också, men att lösa upp olja till en form som kan
  spolas av med vatten verkar inte vettigt. Alltså – oljebaserade
  lösningsmedel till drivlinan – vattenbaserade till övrigt.

  Jag håller mig oftast bara till detta, och det ger ett
  fantastiskt resultat med minimal ansträngning:

  Yes, Finish Line kedjeolja, Tändvätska, Lithiumfett,
  Tvättburk för kedja.

  Så var det det här med mekställ. Det är
  säkert bra, men jag har inget mekställ utan hänger
  upp cykeln i två slingor (av klättertyp – köp
  på lösmeter i din Outdoorbutik!):

  Har man inget lämpligt tak är visserligen ett mekställ
  bra att ha. Har man ett bra tak tycker jag att det är bäst
  att hänga cykeln.
  Läs resten av denna artikel på Martin´s egen sida här